P111/136 eller P138/136 svejs: asymmetriske fuger

Kontakt kursussekretær Mette Nielsen vedr. tilmelding, tlf. 63 135 102.

Deltageren har teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af enten: 

lysbue/MAG-svejsning, proces 111/136

eller

MAG-svejsning proces 138/136 til svejsning af asymmetriske fuger

på følgende områder:

  • Svejsemetoder og udstyr
  • Materialelære / metallurgi
  • Tilsatsmaterialer
  • Svejsefejl og kontrolmetoder
  • Svejserækkefølge og procedure
  • Fugeformer og tildannelse
  • Certificering af svejsere
  • Miljø og sikkerhed
  • Kvalitetssikring af svejsearbejde
  • Varmebehandling

Streng-teknik ved udførsel af bundstreng med stor spalteåbning Deltageren kan på baggrund af ovenstående viden og ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige/skriftlige instruktioner, selvstændigt og sikkerheds- og miljømæssigt korrekt udføre:

lysbue/ MAG svejsning, proces 111/136, af asymmetriske fuger i svær stålplade eller Mag-svejsning proces 138/136 af asymmetriske fuger i svær stålplade.

Deltageren kan udføre svejsningerne under hensyntagen til forhøjet arbejdstemperatur og anvendelse af strengeteknik i alle svejsepositioner i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jævnfør CR/ISO 15608 i godstykkelser over 14 m/m.

Deltageren kan endvidere vurdere kvaliteten af eget arbejde i henhold til kravene i DS/EN/ISO 5817.

Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i den teoretiske viden kan udføre nedennævnte svejsninger.

BW-P/P-PA- T-Forbindelse min. 14 mm plade 45° ½ V-fuge - Pladerne placeres i 90° i forhold til hinanden

BW-P/P-PF- T-forbindelse min.14 mm plade, 45° 1/2 V-fuge - Pladerne placeres i 90° i forhold til hinanden

BW-P/P-PD- T-forbindelse min.14 mm plade, 45° 1/2 V-fuge - Pladerne placeres i 90° i forhold til hinanden

BW-P/P-PE -Y-forbindelse min.14 mm plade, med 60° bag skærpning skærpes modsat svejsesiden - Den bag skærpede plades centreringslinje placeres i 15-20°.

BW-P/P-PA -T-forbindelse min.14 mm plade, 65° ½ V fuge skærpes på svejsesiden - Den skærpede plades centreringslinje placeres i 30 - 35°.

BW-P/P-PF, 45° T-forbindelse min.14 mm plade/plade 65° ½ V- fuge skærpning på svejsesiden - Pladerne placeres i 45° i forhold til hinanden. Prøven placeres med en hældning 45°.