Montagesvejsning

Deltagerne har viden om nedenstående områder, der har praktisk betydning ved svejsning af stumpsømme i rør med en af følgende svejseprocesser: lysbuesvejsning (proces 111), TIG-svejsning (proces 141), Gassvejsning (proces 311), MAG-svejsning (proces 135) eller MAG-svejsning (proces 136/138):

 • Svejsemetoder og udstyr   
 • Materialelære                                                                                                                                
 • Tilsatsmaterialer                                                                                                                           
 • Svejsefejl og kontrolmetoder                                                                                  
 • Svejserækkefølge og procedure                                                                                                   
 • Fugeformer og tildannelse
 • Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Certificering af svejsere

Deltagerne kan, ud fra ovenstående viden samt kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer og mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre svejsninger af stumpsømme i rør i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.4 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 6.1 + 6.2 + 6.3 jf. CR ISO 15608 i nedennævnte svejsepositioner under vanskelige tilgængelige montage lignende forhold.

Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre følgende svejsninger i én af de 5 nævnte svejseprocesser:

 • BW-T-PF rør, 2-n strenge
 • BW-T-PC rør, 2-n strenge
 • BW-T-PC rørvæg, 2-n strenge
 • BW-T-PF rørvæg, 2-n strenge
 • BW-T-H-L045 rørvæg, 2-n strenge
 • BW-T-PF weldolet, 2-n strenge

Alle øvelsesopgaver gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder.

Endvidere kan deltagerne på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre den beskrevne obligatoriske prøve i DS 322 punkt 4.5. tabel 3.

Prøverne skal visuelt bedømmes af underviser.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.