Reparationssvejsning

På kurset lærer du at udføre mindre svejse- og reparations opgaver med enten beklædte elektroder eller Mag-svejsning. Du lærer også om fugetildannelser ved hjælp af flammeskæring og slibning. Endvidere lærer du at vælge tilsatsmaterialer til forskellige opgaver og udføre processerne sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt.

Indhold:

Deltageren har grundlæggende viden om:

  • fugetildannelse
  • valg af korrekt tilsatsmaterialer
  • indstilling og vedligehold af svejse- og skæreudstyr
  • almindeligt forekommende svejsefejl, der kan opstå ved reparationssvejsning
  • regler vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø ved svejsning og flammeskæring

 Deltageren kan på baggrund af ovenstående viden:

  • på grundlæggende niveau foretage korrekt flammeskæring ved tildannelse og svejsning af kant- og stumpsømme i varierende godstykkelser og svejsestillinger. 
  • indstille og vedligeholde svejse/skæreudstyr efter gældende forskrifter.
  • ud fra oplysning om materialets beskaffenhed selvstændigt foretage fugetildannelse, vælge tilsatsmateriale, samt indstille svejse- og skæreudstyr til skære- og svejseopgaverne
  • udføre mindre krævende skære/svejseopgaver i forbindelse med reparation
  • udbedre de mest almindeligt forekommende svejsefejl, der er opstået ved reparationssvejsning

Deltageren kan på baggrund af ovenstående kompetencer, samt arbejdsinstruktion eller mundtlig instruktion udføre reparationer på et grundlæggende niveau med: Lysbuesvejsning med beklædt elektrode proces 111

eller

Mag-svejsning proces 135.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.