Gassvejsning, kantsømme plade/rør, alle positioner

Indhold

Deltagerne kan, med anvendelsen af svejsemetoden gassvejsning proces 311, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre svejsninger af kantsømme i plade og rør i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jf. DS/CEN ISO/ TR 15608 i alle svejsepositioner. 

Målet anses for nået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden, kan udføre nedennævnte svejsninger: 

 • FW-PA  Plade/Rør       2-n strenge
 • FW-PB  Plade/Rør       2-n strenge
 • FW-PD  Plade/Rør       2-n strenge
 • FW-PH  Plade/Rør       2-n strenge  

 Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af ilt og gas svejsning  (proces 311) af kantsømme i plade og rør, på følgende områder: 

 • Svejsemetoder og udstyr   
 • Materialelære                                                                                                                                 
 • Tilsatsmaterialer                                                                                                                           
 • Svejsefejl og kontrolmetoder                                                                                 
 • Svejserækkefølge og procedure                                                                                                   
 • Fugeformer og tildannelse                                                                                                           
 • Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Certificering af svejsere  

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning. 

Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator

Der udstedes kursusbevis.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.