TIG-svejsning, kantsømme rustfri plade/plade PF

Indhold

Du kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre TIG-svejsninger proces 141 af  kantsømme i rustfri plade

(1 - 4 mm) i materialegruppe 8.1 + 8.2 + 9.2 + 9.3 + 10.1 + 10.2 jf. DS/CEN ISO/ TR 15608 i nedennævnte svejsepositioner jf. DS/EN ISO 9606-1 tabel 10, med såvel pulserende som konstant lysbue.

 Du har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af TIG-svejsning (proces 141) i rustfri plade, på følgende områder:

  • Svejsemetoder og udstyr
  • Materialelære
  • Tilsatsmaterialer
  • Svejsefejl og kontrolmetoder
  • Svejserækkefølge og procedure
  • Fugeformer og tildannelse
  • Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed

Målet anses for opnået, når du med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

  •  FW- P-PA plade/plade 2-n strenge
  •  FW- P-PB plade/plade 2-n strenge
  •  FW- P-PF plade/plade 2-n strenge

 Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.