MIG-svejsning, aluminium tynd plade stumpsømme, PF

Indhold

Deltagerne kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre MIG svejsning af stumpsømme i tyndere aluminium plade (2-4 m/m) i materialegruppe 21,22 og23 jf.DS/CEN ISO/ TR 15608, i nedenstående svejsepositioner. 

Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden,samt faglige færdigheder, kan udføre nedennævnte svejsninger,udført med puls.Svejsningerne udføres som dobbeltsidig svejsning med opslibning, og eftersvejsning af rodsiden eller svejst mod bagskinne. 

 • BW- Plade-PA             n strenge 
 • BW- Plade-PC             n strenge 
 • BW- Plade-PF             n strenge 

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning. 

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af  MIG svejsning af Aluminium, på følgende områder: 

 • Svejsemetoder og udstyr 
 • Materialelære    
 • Tilsatsmaterialer   
 • Svejsefejl og kontrolmetoder   
 • Svejserækkefølge og procedure   
 • Fugeformer og tildannelse   
 • Certificering af svejsere   
 • Miljø og sikkerhed  
 • Håndtering af Aluminium
 • Visuel bedømmelse af svejsninger
 • Karakterer for svejsesømme   

Ved aflæggelse af prøverne skal disse visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.

Der udstedes kursusbevis.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.