TIG-svejsning, stumpsømme tynd rustfri rør pos PA-PC

Indhold

Du kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre TIG-svejning proces 141 af stumpsømme i tyndvæggede rustfrie rør  med en vægtykkelse på mindre end 3 mm i materialegruppe 8.1 + 8.2 + 9.2 + 9.3 + 10.1 + 10.2 jf.DS/ CEN  ISO/TR 15608, i svejsepositionerne PA og PC jf. DS/EN ISO 9606-1 tabel 9, med såvel pulserende som konstant lysbue.

Du har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af TIG-svejsning (proces 141) af stumpsømme i tyndvæggede rustfrie rør, på følgende områder:

  • Svejsemetoder og udstyr   
  • Materialelære    
  • Tilsatsmaterialer   
  • Svejsefejl og kontrolmetoder
  • Svejserækkefølge og procedure
  • Fugeformer og tildannelse
  • Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Certificering af svejsere

Målet anses for opnået, når du med udgangspunkt i teoretisk viden kan udfører nedennævnte svejsninger:

  • BW-T-PA   2 – n strenge                        
  • BW-T-PC   2 – n strenge                         

Alle øvelsesopgaver gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder Eller en skriftelig svejsevejledning..

Endvidere kan du på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre den beskrevne obligatoriske prøve i DS 322, punkt 4.5, tabel 4.

 Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.