TIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme

Indhold

Du kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger svejseprocedurespecifikationer samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre TIG svejsning af stumpsømme i svær aluminium plade (3-10 m/m) i materialegruppe 21, 22 og 23 jf. DS/CEN ISO/ TR 15608, i nedenstående svejsepositioner. 

Målet anses for opnået, når du med udgangspunkt i teoretisk viden , samt faglige færdigheder, kan udføre nedennævnte svejsninger: 

 • BW-Plade-PA             n strenge. 
 • BW-Plade-PC             n strenge. Udføres både som ensidig og dobbeltsidig svejsning. 
 • BW-Plade-PF             n strenge.  Udføres både som ensidig og dobbeltsidig svejsning.

 Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning. 

Du har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af  TIG svejsning af Aluminium, på følgende områder: 

 • Svejsemetoder og udstyr 
 • Materialelære    
 • Tilsatsmaterialer   
 • Svejsefejl og kontrolmetoder   
 • Svejserækkefølge og procedure   
 • Fugeformer og tildannelse   
 • Certificering af svejsere   
 • Miljø og sikkerhed  
 • Håndtering af Aluminium
 • Visuel bedømmelse af svejsninger
 • Karakterer for svejsesømme 

Endvidere kan du på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre den beskrevne obligatoriske prøve i DS 322, punkt 4.5, tabel 2 

Ved aflæggelse af prøverne skal disse visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.