TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme

Indhold

Du kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre TIG svejsning af stumpsømme i tyndere aluminium plade (1-3 m/m) i materialegruppe 21, 22 og 23 jf. DS/CEN ISO/ TR 15608, i nedenstående svejsepositioner. 

Målet anses for opnået, når du med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger: 

 • BW-Plade-PA             n strenge. 
 • BW-Plade-PC             n strenge. 
 • BW-Plade-PF             n strenge. 

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning. 

Du har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af  MIG svejsning af Aluminium, på følgende områder: 

 • Svejsemetoder og udstyr 
 • Materialelære    
 • Tilsatsmaterialer   
 • Svejsefejl og kontrolmetoder   
 • Svejserækkefølge og procedure   
 • Fugeformer og tildannelse   
 • Certificering af svejsere   
 • Miljø og sikkerhed  
 • Håndtering af Aluminium
 • Visuel bedømmelse af svejsninger
 • Karakterer for svejsesømme 

Endvidere kan du på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre den beskrevne obligatoriske prøve i DS 322, punkt 4.5, tabel 2 . 

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.

Ved aflæggelse af prøverne skal disse visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.

Der udstedes kursusbevis. 

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.