MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme

Indhold:

Deltagerne kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre MIG svejsning af kantsømme i tyndere aluminium plade (2-3 m/m) i materialegruppe 21,22 og23 jf.DS/CEN ISO/ TR 15608, i nedenstående svejsepositioner.

Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden,samt faglige færdigheder, kan udføre nedennævnte svejsninger, udført med puls: 

 • FW-Plade/Plade-PA             n strenge
 • FW-Plade/Plade-PB             n strenge
 • FW-Plade/Plade-PF             n strenge 

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning. 

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af  MIG svejsning af Aluminium, på følgende områder: 

 • Svejsemetoder og udstyr 
 • Materialelære    
 • Tilsatsmaterialer   
 • Svejsefejl og kontrolmetoder   
 • Svejserækkefølge og procedure   
 • Fugeformer og tildannelse   
 • Certificering af svejsere   
 • Miljø og sikkerhed  
 • Håndtering af Aluminium
 • Visuel bedømmelse af svejsninger
 • Karakterer for svejsesømme

 Ved aflæggelse af prøverne skal disse visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.