Gassvejsning af stumpsømme - rør

Indhold

Deltagerne kan, med anvendelsen af svejsemetoden gassvejsning proces 311, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre svejsninger af stumpsømme i rør samt rørafgreninger i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jf. DS/CEN ISO/ TR 15608 i alle svejsepositioner. 

Målet anses for nået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretiske viden kan udføre nedennævnte svejsninger: 

 • BW-T-PA                     2-n strenge
 • BW-T-PF                      2-n strenge
 • BW-T-PC                     2-n strenge
 • BW-T-H-L045               2-n strenge   
 • 90º rørafgrening          2-n strenge
 • 45º rørafgrening          2-n strenge 

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af ilt og gas svejsning  (proces 311) af stumpsømme i rør, på følgende områder: 

 • Svejsemetoder og udstyr   
 • Materialelære                                                                                                                                 
 • Tilsatsmaterialer                                                                                                                            
 • Svejsefejl og kontrolmetoder                                                                                 
 • Svejserækkefølge og procedure                                                                                                   
 • Fugeformer og tildannelse                                                                                                           
 • Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Certificering af svejsere

 Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Der udstedes kursusbevis.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.