MAG-svejsning proces 135

Indhold

Du lærer, ud fra instruktion og vejledning, på et grundlæggende niveau at udføre MAG-svejsning 135 af kant- og stumpsømme i plade i materialegruppe 1.1+1.2+1.4 jf. CR/ISO 15608, godstykkelse 3-6 mm.

Målet anses for nået, når du med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger: 

  • FW-P-PA  1 streng
  • FW-P-PG  1 streng
  • FW-P-PB  1 streng
  • BW-P-PA  1-2 strenge
  • BW-P-PG  1-2 strenge

Du får endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af MAG-svejsning proces 135 af kant- og stumpsømme i plade, på følgende områder:

  • tilsats materialer
  • svejsefejl og kontrolmetoder
  • fugeformer og tildannelse
  • miljø og sikkerhed

Alle øvelses opgaver gennemføres på grundlag af arbejds instruktioner udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO-standarder.

Der udstedes kompetencegivende kursusbevis for gennemført kursus.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.