Lysbuesvejsning af svære rør samt rørknudepunkter

Indhold:

Efter endt kursus kan du, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre lysbuesvejsning (proces 111) af knudepunkter i sværvæggede stålrør, sikkerheds- og miljømæssigt korrekt og under hensyntagen til forhøjet arbejdstemperatur og anvendelse af strengeteknik i alle svejsepositioner i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jævnfør CR/ISO 15608 i godstykkelse fra 15-25mm.

Du kan endvidere vurdere kvaliteten af eget arbejde i henhold til kravene i DS/EN/ISO 5817.

Deltageren har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af lysbuesvejsning (proces 111) til svejsning af rørknudepunkter på følgende områder:

  • Svejsemetoder og udstyr                                                                                                          
  • Materialelære / metallurgi                                                                                                        
  • Tilsatsmaterialer                                                                                                                       
  • Svejsefejl og kontrolmetoder                                                                                                   
  • Svejserækkefølge og procedure                                                                         
  • Fugeformer og tildannelse                                                                                 
  • Certificering af svejsere
  • Miljø og sikkerhed                                                  
  • Kvalitetssikring af svejsearbejde
  • Varmebehandling                                                                         

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.