TIG-svejsning, kantsømme rustfri plade/rør

Indhold
 
Du lærer, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt at udføre svejsninger af kantsømme i rustfri plade (1-4 mm) i materialegruppe 8.1 + 8.2 + 9.2 + 9.3 + 10.1 + 10.2 jf. CR ISO 15608 i nedennævnte svejsepositioner, med såvel pulserende som konstant lysbue.
 
Du får endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af TIG-svejsning (proces 141) i rustfri plade, på følgende områder:
 • Svejsemetoder og udstyr
 • Materialelære
 • Tilsatsmaterialer
 • Svejsefejl og kontrolmetoder
 • Svejserækkefølge og procedure
 • Fugeformer og tildannelse
 • Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed

Målet for kurset anses for opnået, når du med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

 • FW- P-PA plade/plade 2-n strenge
 • FW- P-PB plade/plade 2-n strenge
 • FW- P-PF rør/plade 2-n strenge
 • FW- P-PD plade/plade 2-n strenge

Alle øvelsesopgaver gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO-standarder.

Endvidere lærer du på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring at udføre den beskrevne obligatoriske prøve i DS 322 punkt 4.5. tabel 1.

Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.