TIG-svejsning stumpsømme ulegeret rør alle positioner

Indhold
 
Efter kurset kan du, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre svejsninger af stumpsømme i rør i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 6.1 + 6.2 + 6.3 jf. CR ISO 15608 i alle svejsepositioner.
 
Du opnår endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af TIG-svejsning (proces 141) af stumpsømme i rør, på følgende områder:
 • Svejsemetoder og udstyr   
 • Materialelære    
 • Tilsatsmaterialer   
 • Svejsefejl og kontrolmetoder
 • Svejserækkefølge og procedure
 • Fugeformer og tildannelse
 • Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Certificering af svejsere
 • Varmebehandling

Målet anses for opnået, når du med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

 • BW-T-PA   2-n strenge
 • BW-T-PC   2-n strenge
 • BW-T-PF   2-n strenge
 • BW-T-H-LO45   2-n strenge

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO-standarder.

Endvidere lærer du på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring at udføre den beskrevne obligatoriske prøve i DS 322, punkt 4.5, tabel 2 + 3 + 5.

Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.