TIG-svejsning, stumpsømme, ulegeret plade

Kontakt kursussekretær Mette Nielsen vedr. tilmelding, tlf. 63 135 102.

Indhold:

På dette kursus lærer du, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer samt mundtlige instruktioner, selvstændigt at udføre svejsninger af stumpsømme i ulegeret plade med godstykkelse fra 2-6 mm i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jf. CR ISO 15608 i svejsepositionerne PA, PC og PF.
 
Du opnår endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af TIG-svejsning (proces 141) af stumpsømme i ulegeret plade, på følgende områder:
 • Svejsemetoder og udstyr
 • Materialelære
 • Tilsatsmaterialer
 • Svejsefejl og kontrolmetoder   
 • Svejserækkefølge og procedure   
 • Fugeformer og tildannelse
 • Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Varmebehandling

Målet anses for opnået, når du med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

 • BW- P-PA 2 n-strenge  
 • BW- P-PC 2 n-strenge
 • BW- P-PF 2 n-strenge

Alle øvelsesopgaver gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO-standarder.

Endvidere kan du på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre den beskrevne obligatoriske prøve i DS 322 punkt 4.5. tabel 2.

Prøven skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.