MAG-svejsning, stumpsømme rør alle pos 136

Indhold

Du lærer, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt at udføre MAG-svejsning proces 136 af stumpsømme i rør i alle svejsepositioner i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jf. CR/ISO 15608.

Målet anses for nået, når du med udgangspunkt i teoretiske viden kan udføre nedennævnte svejsninger:
 • BW-T-PA   2-n strenge
 • BW-T-PF   2-n strenge
 • BW-T-PC   2-n strenge
 • BW-T-H-L045   2-n strenge

Du får endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af  MAG svejsning proces 136 af stumpsømme i rør, på følgende områder:

 • Svejsemetoder og udstyr   
 • Materialelære    
 • Tilsatsmaterialer   
 • Svejsefejl og kontrolmetoder
 • Svejserækkefølge og procedure
 • Fugeformer og tildannelse
 • Certificering af svejsere
 • Miljø og sikkerhed
 • Varmebehandling

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO-standarder.

Endvidere vil du på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring kunne udføre den beskrevne obligatoriske prøve i DS 322 punkt 4.5. tabel 2 + 4 + 5.

Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

'For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.