MAG-svejsning, stumpsømme plade pos PA-PF pr. 136

Indhold
 
Du vil, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt kunne udføre MAG-svejsninger (proces 136) af stumpsømme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jf. CR /ISO 15608 i svejsepositionerne PA og PF.
 
Du har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af MAG svejsning (proces 136) af stumpsømme i plade, på følgende områder:
 • Svejsemetoder og udstyr   
 • Materialelære    
 • Tilsatsmaterialer   
 • Svejsefejl og kontrolmetoder   
 • Svejserækkefølge og procedure   
 • Fugeformer og tildannelse   
 • Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Certificering af svejsere
 • Varmebehandling

Målet anses for nået, når du med udgangspunkt i teoretiske viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

 • BW-P-PA   2-n strenge
 • BW-P-PF   2-n strenge    

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO-standarder.

Endvidere kan du på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre den beskrevne obligatoriske prøve i DS 322 punkt 4.5. tabel 2. 

Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinatorer/eksaminator.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.