MAG-svejsning, kantsømme plade/plade proces 136

Indhold
Efter dette kursus vil du, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt kunne udføre MAG-svejsning 136 af kantsømme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jf. CR/ISO 15608 i alle svejsepositioner.
 
Du får endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af MAG svejsning proces 136 af kantsømme:
 • Svejsemetoder og udstyr
 • Materialelære
 • Tilsatsmaterialer
 • Svejsefejl og kontrolmetoder
 • Svejserækkefølge
 • Fugeformer og tildannelse
 • Miljø og sikkerhed ved MAG-svejsning proces 136
 • Intern og eksternt miljø
 • Certificering af svejsere med tilhørende aktuelle DS/EN/ISO standarder
 • Varmebehandling

Målet anses for opnået, når du med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

 • FW-PA  plade / plade 2-n strenge
 • FW-PF  plade / plade  2-n strenge
 • FW-PF  plade / plade skrå stilling 2-n strenge
 • FW-PD  pade / plade skrå stilling 2-n strenge
 • FW-PG  plade / plade 2-n strenge
 • FW-PD  plade / plade 2-n strenge
 • FW-PB  rør / plade 2-n strenge
 • FW-PB  rør / plade roterende 2-n strenge
 • FW-PF  rør / plade 2-n strenge 

Alle øvelsesopgaver gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO-standarder.

Endvidere kan du på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre de beskrevne obligatoriske prøver i DS 322 punkt 4.5. tabel 1.

Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinatorer/eksaminator.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.