MAG-svejsning af kantsømme i plade/plade, proces 135

Indhold

Du lærer, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt at udføre MAG-svejsning 135 af kantsømme i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jævnfør CR/ISO 15608 i svejsepositionerne:

 • FW-PA plade/plade 2 n-strenge
 • FW-PB plade/plade 2-n strenge
 • FW-PF plade/plade 2-n strenge
 • FW-PB plade/plade 2-n strenge

Du får endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af lysbuesvejsning (proces 135) af kantsømme:

 • Svejsemetoder og udstyr
 • Materialelære
 • Tilsatsmaterialer
 • Svejserækkefølge og procedure
 • Svejsefejl og kontrolmetoder
 • Fugeformer og tildannelse
 • Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Certificering af svejsere
 • Varmebehandling

Målet anses for nået, når du med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre ovennævnte svejsninger.

Alle øvelsesopgaver gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO-standarder.

Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.