Lysbuesvejsning af stumpsømme i rør, alle positioner

Indhold

På dette kursus lærer du, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt at udføre svejsninger af kantsømme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 defineret i DS/ISO 15608.

Du opnår endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af lysbuesvejsning (proces 111) af stumpsømme i rør på følgende områder:

 • svejsemetoder og udstyr
 • materialelære
 • tilsatsmaterialer
 • svejserækkefølge og procedure
 • svejsefejl og kontrolmetoder
 • fugeformer og tildannelse
 • miljø og sikkerhed
 • certificering af svejsere
 • varmebehandling

Målet anses for opnået, når du med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

 • BW-T-PA 2-n strenge
 • BW-T-PC 2-n strenge
 • BW-T-PF 2-n strenge

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO-standarder.

Endvidere kan du på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre de beskrevne obligatoriske prøver i DS 322 punkt 4.5 tabel 2, 4 og 5.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.

Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinatorer/eksaminator.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.