Lysbuesvejsning af stumpsømme i plade, alle positioner

Indhold

På dette kursus lærer du, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt at udføre svejsninger af kantsømme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 defineret i DS/ISO 15608 i alle svejsepositioner.

Du opnår endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af lysbuesvejsning (proces 111) af stumpsømme i plade på følgende områder:

 • svejsemetoder og udstyr
 • materialelære
 • tilsatsmaterialer
 • svejserækkefølge og procedure
 • svejsefejl og kontrolmetoder
 • fugeformer og tildannelse
 • miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
 • certificering af svejsere
 • varmebehandling

Målet anses for opnået, når du med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

 • BW-P-PA 2-n strenge
 • BW-P-PF 2-n strenge
 • BW-P-PC 2-n strenge
 • BW-P-PE 2-n strenge

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO-standarder.

Endvidere lærer du på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring at udføre de beskrevne obligatoriske prøver i DS 322 punkt 4.5 tabel 2 og 3.

Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinatorer/eksaminator.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.