Lysbuesvejsning af stumpsømme i plade - position PA-PF

Indhold

På dette kursus lærer du, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt at udføre svejsninger af stumpsømme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 defineret i DS /ISO 15608 i svejsepositionerne PA og PF.
 
Du opnår endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af lysbuesvejsning  (proces 111) af stumpsømme i plade på følgende områder:
 • Svejsemetoder og udstyr   
 • Materialelære                
 • Tilsatsmaterialer            
 • Svejsefejl og kontrolmetoder
 • Svejserækkefølge og procedure   
 • Fugeformer og tildannelse   
 • Certificering af svejsere   
 • Miljø og sikkerhed
 • Varmebehandling

Målet anses for opnået, når du med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger.

 • BW-P-PA 2-n strenge
 • BW-P-PF 2-n strenge    

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO-standarder.

Endvidere kan du på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre de beskrevne obligatoriske prøver i DS 322 punkt 4.5. tabel 2.

Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinatorer/eksaminator.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.