Lysbuesvejsning af kantsømme, plade/plade

Indhold

Du lærer, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer samt mundtlige instruktioner, selvstændigt at udføre svejsning af kantsømme i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 defineret i DS/ISO 15608 i nedennævnte svejsepositioner:

 • FW-PA plade/plade med rutile elektroder 2-n strenge
 • FW-PB plade/plade med basiske elektroder 2-n strenge
 • FW-PF plade/plade med basiske elektroder 2-n strenge
 • FW-PB plade/plade med rutile elektroder 2-n strenge

Du opnår endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af lysbuesvejsning (proces 111) af kantsømme:

 • svejsemetoder og udstyr
 • materialelære
 • tilsatsmaterialer
 • svejserækkefølge og procedure
 • svejsefejl og kontrolmetoder
 • fugeformer og tildannelse
 • miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
 • certificering af svejsere
 • varmebehandling

Alle øvelsesopgaver gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO-standarder.

Arbejdsprøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.

Svejsekurserne afvikles i Åbent værksted 
Svejsekurser der afvikles i Åbent værksted er fleksible AMU kurser, der tilbydes ansatte og ledige. 
Kurserne afvikles som Åbent værksted, hvilket betyder at flere kurser kører samtidig på forskellige niveauer. Kursisterne bliver undervist individuelt og uddannelsen afsluttes, når den enkelte deltager opfylder uddannelsens mål.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.