Pulversvejsning

Pulversvejsning er generelt meget produktiv og velegnet og foretrukket til oven-ned svejsning af lange svejsesamlinger i metervis.

Pulversvejsning

Praktisk info om vores kurser i pulversvejsning

Vores kurser i pulversvejsning afholdes i "Åbent værksted". Der er opstart hver uge hele året (dog undtagen ferieperioder).

Adgangskrav: For at kunne deltage i et af vores svejsekurser, er det et krav, at du har gennemført kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/temisk (§17 kursus). Der foretages ved behov en visitering for at klarlægge, hvilke kvalifikationer deltageren har i forhold til det dennes ønsker.

Varighed: Svejsekursernes længde afhænger af, hvilke kvalifikationer deltageren ønsker at opnå. De enkelte kurser varer typisk 5 - 15 dage, men de kan afkortes, hvis deltageren har de nødvendige kvalifikationer.

Undervisningen: Undervisningen foregår i et åbent værkstedsmiljø med praktiske svejse- og teoriopgaver, der gør deltageren i stand til at opnå de nødvendige kvalifikationer. Svejsekurserne afsluttes med praktiske og teoretiske prøver, der ved bestået udløser et uddannelsesbevis.

Skolecertificering: Reglerne for at få et svejsepas er de samme uanset proces. AMU-Fyn kan certificere i de forskellige pulversvejsningsdiscipliner, der er vist til venstre. Klik på et kursus, og du vil kunne se kursets normale varighed samt kursusnummer.

Hvad bruges pulversvejsning til?

En helt enkel forklaring af pulversvejsning er, at man tilfører pulver ved hjælp af en tragt ned omkring en massivtråd, der har en stor diameter – typisk 2-4 mm, og så svejser man med et højt input af energi. Det giver en høj svejsehastighed. Pulveret opsuges ofte 15-20 cm efter nedsmeltningen og efterlader det smeltede pulver, som en skal på svejsningen. Det usmeltede pulver sigtes. Det sigtede pulver kan genbruges. 

Udstyret til pulversvejsning er mekaniseret og meget sjældent anvendt som manuelt udstyr. Man kan øge produktiviteten ved at bruge flere elektroder. Metoden er meget anvendt til svejsning af trykbeholdere, reaktorer til kemiske anlæg, bjælker, paneler og stålelementer samt skibsbygning.

Hvad er SAW?

SAW er en forkortelse af Submerged Arc Welding, som er en proces, hvor lysbuen etableres mellem en kontinuerligt tilført tråd og arbejdsstedet under et dække af svejsepulver. Lysbuen er således ikke synlig, men arbejder i en hulhed omgivet af smeltet slagge under pulverdækket, idet også smeltebadet dækkes af slagge. Overskydende, usmeltet pulver kan opsamles og bruges igen.

AMU-Fyn underviser i og certificerer i pulversvejsning. Ring gerne på tlf. 6613 6670, hvis du har spørgsmål eller brug for mere information.

Kontakt

Svejsefaglærer / Ansvarlig svejsekoordinator / IWS

tmh@amu-fyn.dk 

Tlf.: 30 59 07 15

Tine Mathiesen Hagen

Kurser uden oprettede hold

Kontakt skolen på tlf. 66 13 66 70 for yderligere oplysninger..