MIG-svejsning

MIG-Svejsning bliver mere og mere udbredt i transportindustrien, fordi aluminium har klare fordele i form af sin lette vægt og gode modstandskraft over for tæring.

MIG-svejsning

Praktisk info om vores kurser i MIG-svejsning 

Alle kurserne afholdes i "Åbent værksted"

Adgangskrav: For at kunne deltage i et af vores svejsekurser, er det et krav, at du har gennemført kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/temisk (§17 kursus). Der foretages ved behov en visitering for at klarlægge, hvilke kvalifikationer deltageren har i forhold til det dennes ønsker. 

Varighed: Svejsekursernes længde afhænger af, hvilke kvalifikationer deltageren ønsker at opnå. De enkelte kurser varer typisk 5 - 15 dage, men de kan afkortes, hvis deltageren har de nødvendige kvalifikationer. 

Undervisningen: Undervisningen foregår i et åbent værkstedsmiljø med praktiske svejse- og teoriopgaver, der gør deltageren i stand til at opnå de nødvendige kvalifikationer. Svejsekurserne afsluttes med praktiske og teoretiske prøver, der ved bestået udløser et uddannelsesbevis. 

Skolecertificering: Reglerne for at få et svejsepas er de samme uanset proces. AMU-Fyn kan certificere i alle forskellige MIG-discipliner, der er vist til venstre. Klik på et kursus, og du vil kunne se kursets normale varighed samt kursusnummer. 

Hvad står MIG for? 

Metal Inaktiv Gas. Kan bruges både manuelt/håndholdt og automatiseret ved eksempelvis robotsvejsning. 

Hvor bruges MIG-svejsning? 

Aluminiums-svejsning bliver mere og mere udbredt, da råstoffet er blevet meget almindeligt. Det kræver dog store mængder energi at producere nyt aluminium, mens det kun kræver små mængder energi at genanvende det. 

Aluminium bruges i større og større udstrækning i transportindustrien, især fordi lette køretøjer giver stor nyttelast. Aluminium har ud over sin lette vægt også evne til at beskytte sig selv imod tæring, alt efter legeringen, hvilket også er en stor fordel ved materialet. 

 

AMU-Fyn underviser i og certificerer i MIG-svejsning. Ring gerne på tlf. 6613 6670 hvis du har spørgsmål eller brug for mere information. 

Kontakt

Svejsefaglærer / Ansvarlig svejsekoordinator / IWS

tmh@amu-fyn.dk 

Tlf.: 30 59 07 15

Tine Mathiesen Hagen