MAG-svejsning

MAG-svejsning bruges i stålindustrien over hele verden. Med et kursus i MAG-svejsning får du derfor en række forskellige jobmuligheder i både ind- og udland.

MAG-svejsning

Praktisk info om vores kurser i MAG-svejsning.

Alle kurserne afholdes i "Åbent værksted"

Adgangskrav: For at kunne deltage i et af vores svejsekurser, er det et krav, at du har gennemført kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/ temisk (§17 kursus). Der foretages ved behov en visitering for at klarlægge, hvilke kvalifikationer deltageren har i forhold til det dennes ønsker. 

Varighed: Svejsekursernes længde afhænger af, hvilke kvalifikationer deltageren ønsker at opnå. De enkelte kurser varer typisk 5 - 15 dage, men de kan afkortes, hvis deltageren har de nødvendige kvalifikationer. 

Undervisningen: Undervisningen foregår i et åbent værkstedsmiljø med praktiske svejse- og teoriopgaver, der gør deltageren i stand til at opnå de nødvendige kvalifikationer. Svejsekurserne afsluttes med praktiske og teoretiske prøver, der ved bestået udløser et uddannelsesbevis. 

Skolecertificering: Reglerne for at få et svejsepas er de samme uanset proces. Se Forsiden. AMU-Fyn kan certificere i alle forskellige MAG-discipliner, der er vist til venstre. Klik på et kursus, og du vil kunne se kursets normale varighed samt kursusnummer. 

 

Hvad står MAG for? 

Metal Aktiv Gas. Kan bruges både manuelt/håndholdt og automatiseret ved eksempelvis robotsvejsning. 
 

Hvor bruges MAG svejsning? 

Stort set overalt i stålindustrien til fremstillings- og reparationsopgaver. Tyndplade svejses ofte med ren CO2 / kulsyre og massiv tråd, da det giver en koldere svejsning. Der findes mange gasblandinger til forskellige opgaver, ofte bruges en Argon-82/co2-18 

  • 135 massivtråd kan svejses med ren co2 og Argon-82/co2-18. 
  • 136 Basisk rørtråd svejses med blandt andet Argon-82/co2-18 og minus i håndtaget til bundstrenge. 
  • 136 Rutil rørtråd svejses med blandt andet Argon-82/co2-18. 
  • 138 Metalfyldt rørtråd svejses med blandt andet Argon-82/co2-18 og der bruges plus i håndtaget til bundstrenge.  
  • AMU-Fyn underviser i og certificerer i MAG-svejsning. Ring gerne på tlf. 6613 6670, hvis du har spørgsmål eller brug for mere information. 
  • Alle disse svejsemetoder går under navnet MAG-svejsning og bruges til at sammenføje jern og stål konstruktioner over hele verden. Disse processer kan for eksempel bruges til fremstilling af udstødninger, havemaskiner, anhængertræk, bygningsstål, containere, lysmaster, trapper, brændeovne, landbrugsmaskiner, broer, vindmølletårne, skibe og meget mere. 

Kontakt

Svejsefaglærer / Ansvarlig svejsekoordinator / IWS

tmh@amu-fyn.dk 

Tlf.: 30 59 07 15

Tine Mathiesen Hagen