Gassvejsning

Svejsning med gas er almindeligt anvendt i mange sammenhæng. Hos AMU-fyn tilbyder vi de relevante kurser i gassvejsning.

Gassvejsning af stumpsømme - rør

Du kan med svejseproces 311, gassvejsning, svejse stumpsømme i rør i alle positioner på niveau svarende til DS/EN ISO 5817, level C. Du kan visuelt bedømme egne svejsninger. Du kan følge svejseprocedurerne. Du forstår vigtigheden af, at specifikationerne overholdes. Du har kendskab til internt og eksternt miljø. Du kan svejse rørafgreninger.
Gassvejsning 311
Ufaglærte og faglærte. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Kursus info

Kursusnummer
44726
Varighed
10 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.