Gassvejsning

Svejsning med gas er almindeligt anvendt i mange sammenhæng. Hos AMU-fyn tilbyder vi de relevante kurser i gassvejsning.

Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311

Du kan gassvejse med svejseproces 311, svejse stumpsømme i rør i Posistion PA og PC i ulegeret stål på niveau svarende til DS/EN 25817, level C. Du kan visuelt bedømme egne svejsninger. Du kan følge svejseprocedurerne. Du forstår vigtigheden af, at specifikationerne overholdes. Du har kendskab til internt og eksternt miljø.
Gassvejsning proces 311
Ufaglærte og faglærte. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Kursus info

Kursusnummer
44725
Varighed
5 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.