Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.   Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:   1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder: ·  Røg, støv og gasarter ·  Forureningens art og mængde, afhængig af proces   2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder: ·  Irritation af luftveje og hud ·  Kronisk bronkitis ·  Astma ·  Manganisme ·  Kræft ·  Reproduktionsskader ·  Allergi ·  Grænseværdier ·  Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader   3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder: ·  Regler for ventilation ¿ punkt-, proces- og rumventilation ·  Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning ·  Substitution ·  Regler for brug af åndedrætsværn   4. Optisk stråling, herunder: ·  Risici for skader på øjne og hud ·  Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v.   5. Personlige værnemidler - generelt ·  Øjenværn ·  Høreværn ·  Brug af åndedrætsværn ·  Handsker ·  Skødeskind ·  Beskyttelsesærmer ·  Beskyttelsesfodtøj   6. El sikkerhed, herunder: ·  El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring ·  Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg   7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder: ·  Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger ¿ herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold ·  Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum ·  Sidemandseffekt ·  Opbevaring af personlige værnemidler ·  Sikkerhedsorganisationen i virksomheden   I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

Yderligere information

For at kunne deltage i et af vores svejsekurser, er det et krav, at du har gennemført kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/temisk (§17 kursus). 

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring - § 17-kursus, tidligere benævnt § 26-kursus
Ufaglærte og faglærteUddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Kursus info

Varighed
1 dag
Kursusnummer
44530
Kontaktperson
Mette Nielsen ( mn@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135102
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk
Deltagerpris
124 kr
Pris for ledige
790 kr
Pris for højtuddannede
790 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

24. - 24. okt 2019
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
11 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
24. oktober 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Mette Nielsen
Email
Tlf
63135102
Kviknummer
461420772187
Aktivitetsnummer
s04453011917
Kontakt skolen for yderligere info
21. - 21. nov 2019
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
15 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
21. november 2019
Undervisningstid
Kl. 09:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Mette Nielsen
Email
Tlf
63135102
Kviknummer
461420772188
Aktivitetsnummer
s04453011918
Kontakt skolen for yderligere info
12. - 12. dec 2019
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
12. december 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Mette Nielsen
Email
Tlf
63135102
Kviknummer
461420772189
Aktivitetsnummer
s04453011919
Kontakt skolen for yderligere info
16. - 16. jan 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
16. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Mette Nielsen
Email
Tlf
63135102
Kviknummer
461420810424
Aktivitetsnummer
s04453012000
Kontakt skolen for yderligere info
20. - 20. feb 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
20. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Mette Nielsen
Email
Tlf
63135102
Kviknummer
461420810434
Aktivitetsnummer
s04453012001
Kontakt skolen for yderligere info
2. - 2. apr 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
2. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Mette Nielsen
Email
Tlf
63135102
Kviknummer
461420810435
Aktivitetsnummer
s04453012002
Kontakt skolen for yderligere info
14. - 14. maj 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
14. maj 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Mette Nielsen
Email
Tlf
63135102
Kviknummer
461420810436
Aktivitetsnummer
s04453012003
Kontakt skolen for yderligere info
18. - 18. jun 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
18. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Mette Nielsen
Email
Tlf
63135102
Kviknummer
461420810437
Aktivitetsnummer
s04453012004
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage