Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.   Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:   1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder: ·  Røg, støv og gasarter ·  Forureningens art og mængde, afhængig af proces   2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder: ·  Irritation af luftveje og hud ·  Kronisk bronkitis ·  Astma ·  Manganisme ·  Kræft ·  Reproduktionsskader ·  Allergi ·  Grænseværdier ·  Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader   3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder: ·  Regler for ventilation ¿ punkt-, proces- og rumventilation ·  Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning ·  Substitution ·  Regler for brug af åndedrætsværn   4. Optisk stråling, herunder: ·  Risici for skader på øjne og hud ·  Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v.   5. Personlige værnemidler - generelt ·  Øjenværn ·  Høreværn ·  Brug af åndedrætsværn ·  Handsker ·  Skødeskind ·  Beskyttelsesærmer ·  Beskyttelsesfodtøj   6. El sikkerhed, herunder: ·  El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring ·  Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg   7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder: ·  Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger ¿ herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold ·  Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum ·  Sidemandseffekt ·  Opbevaring af personlige værnemidler ·  Sikkerhedsorganisationen i virksomheden   I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

Yderligere information

For at kunne deltage i et af vores svejsekurser, er det et krav, at du har gennemført kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/temisk (§17 kursus). 

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring - § 17-kursus, tidligere benævnt § 26-kursus
Ufaglærte og faglærteUddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Kursus info

Varighed
1 dag
Kursusnummer
44530
Kontaktperson
Mette Nielsen ( mn@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135102
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk Der tages forbehold for prisændringer, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Deltagerpris
126 kr
Pris for ledige
807 kr
Pris for højtuddannede
807 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

2. - 2. apr 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
6 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
2. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Mette Nielsen
Email
Tlf
63135102
Kviknummer
461420810435
Aktivitetsnummer
s04453012002
Kontakt skolen for yderligere info
14. - 14. maj 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
14. maj 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Mette Nielsen
Email
Tlf
63135102
Kviknummer
461420810436
Aktivitetsnummer
s04453012003
Kontakt skolen for yderligere info
18. - 18. jun 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
18. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Mette Nielsen
Email
Tlf
63135102
Kviknummer
461420810437
Aktivitetsnummer
s04453012004
Kontakt skolen for yderligere info
13. - 13. aug 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
13. august 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Mette Nielsen
Email
Tlf
63135102
Kviknummer
461420865658
Aktivitetsnummer
s04453012009
Kontakt skolen for yderligere info
17. - 17. sep 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
17. september 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Mette Nielsen
Email
Tlf
63135102
Kviknummer
461420865659
Aktivitetsnummer
s04453012010
Kontakt skolen for yderligere info
29. - 29. okt 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
29. oktober 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Mette Nielsen
Email
Tlf
63135102
Kviknummer
461420865660
Aktivitetsnummer
s04453012011
Kontakt skolen for yderligere info
26. - 26. nov 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
26. november 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Mette Nielsen
Email
Tlf
63135102
Kviknummer
461420865661
Aktivitetsnummer
s04453012019
Kontakt skolen for yderligere info
17. - 17. dec 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
17. december 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Mette Nielsen
Email
Tlf
63135102
Kviknummer
461420865662
Aktivitetsnummer
s04453012020
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage