Svejsning

Vi tilbyder åbne svejsekurser, hvor der undervises på tværs af kursusmoduler og svejseprocesser. Det betyder, at vi har plads til både hele hold og enkeltdeltagere. Vi placerer deltageren på det niveau, som han/hun har brug for, og der undervises individuelt i den praktiske/teoretiske del, af skolens faglærere.

Kurser indenfor Svejsning

Svejsning

Bliv klogere på vores svejsekurser

Vores Svejsekurser er opbygget omkring fælles kompetencebeskrivelser fra Undervisningsministeriet, som retter sig mod jobmuligheder på arbejdsmarkedet inden for svejsning generelt. Svejseforløbene kan sammensættes inden for MIG/MAG-, TIG-, Lysbue- og/eller Gassvejsning samt Flammeskæring og Arbejdsmiljø/sikkerhed (§ 17).

Adgangskrav

For at kunne deltage i et af vores svejsekurser, er det et krav, at deltageren har gennemført 1-dags kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/temisk (§17 kursus). Der foretages ved behov en visitering for at klarlægge, hvilke kvalifikationer deltageren har, set i forhold til hvad deltageren ønsker.

Varighed

Svejsekursernes længde vil afhænge af, hvilke kvalifikationer deltageren ønsker at opnå. De enkelte kurser varer typisk 5-15 dage. De kan dog afkortes, hvis deltageren har de nødvendige kvalifikationer.

Undervisningen

Undervisningen foregår i et åbent værkstedsmiljø med praktiske og teoretiske svejseopgaver, der gør deltageren i stand til at opnå de nødvendige kvalifikationer. Svejsekurserne afsluttes med praktiske og teoretiske prøver, hvor deltageren ved beståelse modtager et uddannelsesbevis.

Opstart

Vi tilbyder opstart hver Uge, hele året, dog undtaget ferieperioder. Du kan ringe til skolen og få nærmere oplysninger på tlf.: 66 13 66 70. Telefonen er åben mandag-fredag kl. 7.30-15.20.

Om skolecertificeringen

Et skolecertifikat eller svejsepas er et bevis, der dokumenterer svejserens faglige kvalifikationer overfor myndigheder, virksomheder og produktmodtagere, hvor der kræves fuld dokumentation/sporbarhed.

Certifikatet er svejserens personlige bevis og beskriver, hvad svejseren er godkendt til. Certifikatet er gældende i 3 år for stål og 2 år for aluminium, hvorefter en fornyelse kan finde sted. For at opnå fuld gyldighedsperiode skal dine certifikater underskrives af virksomheden, du er ansat i, hver 6. måned. Uden underskrift bortfalder certifikatets gyldighed.

Et svejsepas var oprindelig et plastikomslag med billede. I dag er det et plastikkort med svejserens personlige oplysninger og svejsepasnummer på. For at få et svejsepasnummer skal man udfylde en ansøgning om svejsepas første gang, man skal certificeres.

For at få et svejsepasnummer skal man kunne dokumentere en af følgende uddannelser / arbejdserfaring:

  • Faglært svejser eller en relevant erhvervsuddannelse inden for jern- og metalindustrien eller VVS, hvor der indgår svejsning på rutineniveau.
  • Mindst 12 måneders forløb i en relevant erhvervsuddannelse, hvor der indgår svejsning på rutineniveau og omfatter relevant praktisk arbejde i et svejseværksted. Arten af erhvervsuddannelsen og det praktiske relevante arbejde i svejseværkstedet skal dokumenteres ved en arbejdsgivererklæring.
  • Mindst 12 måneders relevant praktisk arbejde, hvor der indgår svejsning, skal være dokumenteret ved en arbejdsgivererklæring.

 

Tilbudte skolecertificeringer

Vi kan certificere inden for følgende stålgrupper (DS/ISO 15608) og tilsatsmateriale-grupper (DS EN ISO 9606-1):

Tig-svejsning:

Rustfrit stål gr. 8.1 – FM5

Legeret stål gr. 5.1 – FM3

Lavt/ulegeret stål gr. 1.1 – FM1

Ulegeret finkornsstål gr. 1.3 (ovako 280 rør) – FM1

Aluminium gr. 23

MAG-SVEJSNING

Lavt/ulegeret stål, gr.1,1--FM1

Elektrodesvejsning:

Lavt/ulegeret stål gr. 1.1 – FM1

Ulegeret finkornsstål gr. 1.3 (ovako 280 rør) – FM1

Mig-svejsning

Aluminium gr.23

Gassvejsning:

Lavt/ulegeret stål gr. 1.1 – FM1

Certifikattyper

K-certifikat gyldigt til kantsømme.

P-certifikat (Plade) gyldigt til stumpsømme.

R-certifikat gyldigt til Rør,(Plade) stumpsømme.

Smalle certifikater

Det betyder, at din virksomhed kan få medarbejderne certificeret til et mere specifikt gyldighedsområde, i lighed med værkstedscertifikaterne, efter DS/EN ISO 9606-1 / DS/EN ISO 9606-2. I praksis kan du få skolecertifikater inden for TIG-; MAG/MIG- og Lysbuesvejsning i følgende:

Kantsøm Plade PF (lodret stigende)

Kantsøm Plade/rør PH

Stumpsøm Plade PF

Stumpsøm Plade PE (under-op)

Stumpsøm Rør PC (side-ind)

Stumpsøm Rør HL045 (skrå)

Prøver

For at få skolecertifikat fra vores svejsekurser skal der aflægges 2 praktiske prøver, en lodtrækningsprøve og en obligatorisk prøve samt en teoretisk prøve. Prøvningen overvåges af AMU-Fyns eksaminatorer. De praktiske prøver sendes til røntgenundersøgelse hos prøvningsvirksomheden NSK. for godkendelse.

Gyldighed

Certifikatet gælder i 3 år for stål og 2 år for aluminium. Dog skal det underskrives hver 6. måned af virksomheden. Fornyelse af certifikatet skal ske inden udløb på AMU-Fyn. Skolecertificeringen foregår efter reglerne i SBC 244, DS 322, DS/EN ISO 9606-1 / DS/EN ISO 9606-2 og DS/EN 5817 og administreres under P16 udvalget udpeget af Dansk Standard, der løbende auditerer AMU-Fyn's kvalitetsmanual.

Værkstedscertifikat

Et værkstedscertifikat er tilknyttet et bestemt firma, produkt og svejser. Certificering foregår i firmaet, eller på skolen med en verificeret prøvningsinstans som eksaminator. Certifikatet tilhører firmaet og er gyldigt i 3 år for stål, og 2 år for aluminium.

Har du spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål om svejsekurser eller om praktiske forhold, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 6613 6670.

Vi vil alt efter din indgangsvinkel hjælpe med at udrede dine muligheder.

Kontakt

Tine Mathiesen Hagen

Svejsefaglærer / Ansvarlig svejsekoordinator / IWS

tmh@amu-fyn.dk

Tlf.: 30 59 07 15

Tine Mathiesen Hagen

Kaj Kærsig Christensen

Svejsefaglærer / Stedfortrædende svejsekoordinator

kkc@amu-fyn.dk

Tlf.: 30 93 73 00

Kaj Kærsig Christensen

Brochurer

Målrettede svejsekurser og -certifikater

Svejsekurser målrettede certifikater 07010119.pdf

§17

§17 - Arbejdsmiljø og sikkerhed - svejsning-termisk 07020119.pdf

Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer

Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer 07120119.pdf

Udarbejdelse af WPS

Udarbejdelse af WPS 07090119.pdf

Svejser og CE-mærket bygningsstål

Svejse og CE-mødet bygningsstål 07100119.pdf

Audit, kvalitetsstyring i en stålprod. virksomhed

Audit kvalitetsstyring i en stålproducerende virksomhed 07110119.pdf

National svejsekoordinator

National svejsekoordinator 07040119.pdf

Svejsning i bronzealuminiumslegeringer

Svejsning i bronzealuminiumslegeringeringer 07140819.pdf

Totalløsning svejsning

Totalløsning svejsning

Nyheder indenfor Svejsning