Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset. Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv. Deltagerne har viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader. Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004.
Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser, således at de kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004 "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler".
Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.

Kursus info

Varighed
1 dag
Kursusnummer
45566
Kontaktperson
Jasmina Petrovic ( jap@amu-fyn.dk )
Tlf: 66136670
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk
Deltagerpris
124 kr
Pris for ledige
940 kr
Pris for højtuddannede
940 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

22. - 22. nov 2019
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
11 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
22. november 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
66136670
Kviknummer
461420771053
Aktivitetsnummer
b04556611914
Kontakt skolen for yderligere info
20. - 20. dec 2019
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
20. december 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
66136670
Kviknummer
461420771054
Aktivitetsnummer
b04556611915
Kontakt skolen for yderligere info
20. - 20. jan 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
20. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
66136670
Kviknummer
461420821264
Aktivitetsnummer
b04556612000
Kontakt skolen for yderligere info
19. - 19. feb 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
19. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
66136670
Kviknummer
461420821265
Aktivitetsnummer
b04556612001
Kontakt skolen for yderligere info
13. - 13. mar 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
13. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
66136670
Kviknummer
461420821266
Aktivitetsnummer
b04556612002
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage