Stillads og arbejdsplatforme

Arbejde på platforme og stilladser er en del af hverdagen i store dele af byggebranchen. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne er bevidste om, hvordan de monterer, sikrer og nedtager de forskellige stilladser.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Arbejdsplatforme - Flytning

Deltagerne kan: - Flytte en arbejdsplatform under hensyn til egen og andres sikkerhed på baggrund af viden om arbejdsplatformens opbygning og anvendelsesmuligheder. - Udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. - Udføre sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt opklodsning under hensyn til det eksisterende underlag.- Montere løse platformsdæk, master, rækværker, samt masteinddækning på arbejdsplatformen. - Udføre arbejdet under hensyn til vejrforhold og luftledninger samt korrekt afspærring.- Udfylde en opstillingsrapport samt vurdere en korrekt belastning af arbejdsplatformen på den givne opstilling.
Deltagerne kan på baggrund af viden om arbejdsplatformens opbygning og anvendelsesmuligheder flytte en arbejdsplatform under hensyn til egen og andres sikkerhed.
Faglærte eller ufaglærte personer, som anvender arbejdsplatforme i forbindelse med arbejde inden for bygge-/anlæg og industri

Kursus info

Kursusnummer
40539
Varighed
2 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.