Sporarbejde

Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Sporunderbygning - Bærelag

På baggrund af forståelse af bygge- og anlægstegninger kan deltagerne udføre simpel afsætning og udgravning af råjord til korrekt dybde og fald. Deltagerne kan indbygge, komprimere og færdigregulere bærelag, som f.eks. underballast, så det opfylder de kvalitative krav, der stilles ved ombygning eller nyanlæg af jernbanespor. Desuden kan deltagerne sikre overholdelse af de nødvendige forholdsregler ved materialevalg og indbygning heraf. Deltagerne kan endvidere udtage prøver af hensyn til kvalitetssikring og kan overholde de skærpede krav for sikkerhed og miljø, der stilles i forbindelse med jernbaneprojekter.  
På baggrund af forståelse af bygge- og anlægstegninger kan deltagerne udføre simpel afsætning og udgravning af råjord til korrekt dybde og fald. Deltagerne kan indbygge, komprimere og færdigregulere bærelag, så det opfylder de kvalitative krav, der stilles ved ombygning eller nyanlæg af jernbanespor.
Uddannelsen henvender sig primært til ufaglærte og specialarbejdere, samt håndværkere, der ønsker at arbejde med anlæg af jernbane. Kurset "Pas på på banen" er en forudsætning for sikkerhedsmæssigt at arbejde på banen.

Kursus info

Kursusnummer
48219
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.