Social og sundhed

Inden for social og sundhedsområdet tilbyder vi kurser med fokus på forflytning og håndtering af borgere og patienter. Kurserne henvender sig derfor til ansatte i private og offentlige social og sundhedsfaglige virksomheder. De henvender sig også til dig, som ønsker at arbejde inden for social og sundhedsområdet som afløser, handicaphjælper eller personlig hjælper.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

I det daglige arbejde kan deltageren genkende og reagere ved tegn på konflikt ud fra viden om konflikters opståen, udvikling og afslutning. Endvidere kan deltageren medvirke til at forebygge konflikter med afsæt i viden om konflikttyper, egen rolle og forhold, der ansporer til konflikter. Ved hjælp af kendskab til grundlæggende konflikthåndteringsmetoder kan deltageren bidrage til, at konflikter håndteres og afsluttes professionelt på en konstruktiv og udviklende måde for borgere, patienter, pårørende og kolleger. Deltageren kan endvidere basere sit konflikthåndterende arbejde på servicelovens afsnit om brugerinddragelse eller sundhedslovens værdi om at sikre respekten for det enkelte menneske.
Kurset giver deltageren grundlæggende forståelse for konflikters opståen, udvikling, samt kompetencer til at håndtere og afslutte dem. Kurset omfatter relevante værdier og bestemmelser i serviceloven/sundhedsloven.
Deltagere med jobfunktioner inden for social- og sundhedsområdet, der er ufaglærte eller har en erhvervsuddannelse. F.eks. social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, plejere, portører, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter m.v.

Kursus info

Kursusnummer
41687
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.