Social og sundhed

Inden for social og sundhedsområdet tilbyder vi kurser med fokus på forflytning og håndtering af borgere og patienter. Kurserne henvender sig derfor til ansatte i private og offentlige social og sundhedsfaglige virksomheder. De henvender sig også til dig, som ønsker at arbejde inden for social og sundhedsområdet som afløser, handicaphjælper eller personlig hjælper.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Hospitalsserviceassistentens tværg. arbejdsfunkt.

Deltageren kan samarbejde og kommunikere på tværs af faggrænserne både på det rengøringsfaglige og det patientrelaterede område. Deltageren kan udføre tværgående arbejdsfunktioner inden for tilberedning af mad, depotarbejde, rengøring og patientrelateret arbejde med løft og forflytning. Deltageren kan indgå i samtalekontakten med patienterne og de pårørende om de serviceydelser, deltageren yder, og kan arbejde inden for rammerne om tavshedspligt. Deltageren kan handle ud fra forståelse for, hvilken indflydelse hans eller hendes egen adfærd og etik har på samspillet med patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Deltageren kan arbejde inden for hospitalets/afdelingens værdier, kvalitetsmål og etiske normer med respekt for forskellige afdelingers rutiner og arbejdskulturer. Deltageren kan bidrage til arbejdet med funktionsbeskrivelser, arbejdsplaner og udvikling af kvalitetsmål og kan øve indflydelse på egen arbejdssituation ud fra viden om arbejdsmiljømæssige forhold. Deltageren kan arbejde problemløsende og bidrage til udvikling af arbejdspladsen med hensyn til effektivitet og trivsel.
Uddannelsens mål er, at deltagerne får forståelse for organisationsstrukturen på arbejdsstedet, så de kan udføre tværgående arbejdsfunktioner med viden om adfærd og etiske aspekter i hospitalsverdenen og lignende virksomheder.
Portører og serviceassistenter.

Kursus info

Kursusnummer
44834
Varighed
12 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.