Sjakbajs-uddannelsen

Sjakbajsuddannelsen henvender sig til alle i bygge- og anlægsbranchen, der har behov for at tilegne sig kvalifikationer som sjakbajs i byggeriet.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Sjakbajs - Trimmet byggeri og økonomi

Deltagerne kan: - Anvende viden om værktøjerne i det trimmede byggeri til at bidrage med forslag til forbedringer samt deltage i implementering af disse.- Identificere de parametre, der er kritiske for den økonomiske styring og produktivitet på byggepladsen samt kvaliteten i byggeprocessen. - Udarbejde ressourcebudgetter og arbejdsoverslag for sjakkets indsats. - Udarbejde status for byggesagens stade i forbindelse med den daglige styring.
Du kan efter kurset bidrage med forslag til forbedringer ud fra viden om værktøjerne i trimmede byggeri og udarbejde ressourcebudgetter og arbejdsoverslag for sjakkets indsats samt status for byggesagens stade i forbindelse med den daglige styring
Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Kursus info

Kursusnummer
48978
Varighed
2 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.