Køkken

Vores kurser inden for køkkenområdet dækker over madfremstilling i restaurationskøkkener, kantiner og lignende. Kurserne retter sig dermed mod faglærte og ufaglærte, som er beskæftiget eller ønsker at beskæftige sig i køkkener, cafeteriaer og kantiner.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Grundtilberedning i restaurant og kantine

Deltageren kan anvende de i restaurant og kantine almindeligt forekommende grundtilberedninger ud fra de fem sensoriske grundsmage, samt anvende forskellige råvare i forhold til tilberedningsmetoder.Endvidere kan deltageren kontrollere modningsforhold og vurdere de korrekte opbevaringsforhold af forskellige råvare typer . Deltageren kan inden for arbejdsområdet efterleve gældende hygiejneregler.

Tilmelding

Dette kursus afvikles som åbent værksted. Tilmeld dig under Åbne køkken/kantine kurser eller kontakt skolen på tlf. 6613 6670.

Deltageren kan anvende de i restaurant og kantine almindeligt forekommende grundtilberedninger ud fra de fem sensoriske grundsmage, samt anvende forskellige råvarer i forhold til tilberedningsmetoder.
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i restaurant, kantine og catering.

Kursus info

Kursusnummer
45491
Varighed
5 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.