Regning og matematik

Matematik er en fundamental kundskab, som anvendes i mange situationer og sammenhænge. AMU-Fyn kan tilpasse et kursusforløb for voksne med behov for regneundervisning.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Grundlæggende faglig matematik

Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for faglig matematik og geometri med henblik på løsning af faglige opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kender geometriske figurer og kan beregne for eksempel areal og rumfang. Endvidere kan deltageren aflæse forskellige diagrammer som kurve-, søjle- og kassediagrammer. Endlig kan deltagern anvende formler og beregne simple ligninger og kender til præfikser i forbindelse med enheder, samt til potenser.
Deeltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for grundlæggende faglig matematik med henblik på løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse.
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har brug for at videreudvikle færdigheder i grundlæggende faglig matematik til brug i arbejdet eller deltagelse i f.eks. AMU.

Kursus info

Kursusnummer
47669
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.