Planteavl

Svineproduktion, fodring

Deltageren kan sammensætte en optimal foderplan til svin, under hensyntagen til svinets næringsstofbehov, de enkelte fodermidlers og tilsætningsstoffers egenskaber samt fodrings- og produktionssystemet.
I uddannelsen arbejder deltagerne med færdigheder omkring sammensætning af en foderplan til svin, under hensyntagen til svinets næringsstofbehov, de enkelte fodermidlers og tilsætningsstoffers egenskaber samt fodrings- og produktionssystemet.
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Kursus info

Kursusnummer
45301
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.