Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug

Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelse i landbruget under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultaterDeltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet.Deltageren har ajourført viden om behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i landbruget, IPM, ny teknologi til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, dysevalg og sprøjteteknik. Uddannelsen opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.
I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forsknings- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i landbruget. Deltagerne får desuden viden om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.
Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt ikke til personer der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler indenfor andre erhverv så som gartneri, skovbrug, anlægsgartneri eller greenkeeping, idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene.

Kursus info

Varighed
1 dag
Kursusnummer
48175
Kontaktperson
Lis Rasmussen ( lr@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135104
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk
Deltagerpris
124 kr
Pris for ledige
906 kr
Pris for højtuddannede
906 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

21. - 21. okt 2019
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
1 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
21. oktober 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
63135104
Kviknummer
461420762149
Aktivitetsnummer
j04817511905
Kontakt skolen for yderligere info
18. - 18. nov 2019
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
6 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
18. november 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
63135104
Kviknummer
461420762150
Aktivitetsnummer
j04817511906
Kontakt skolen for yderligere info
3. - 3. feb 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
3. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
63135104
Kviknummer
461420762239
Aktivitetsnummer
j04817512001
Kontakt skolen for yderligere info
27. - 27. apr 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
17 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
27. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
63135104
Kviknummer
461420762240
Aktivitetsnummer
j04817512002
Kontakt skolen for yderligere info
25. - 25. maj 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
17 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
25. maj 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
63135104
Kviknummer
461420762241
Aktivitetsnummer
j04817512003
Kontakt skolen for yderligere info
17. - 17. aug 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
17 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
17. august 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
63135104
Kviknummer
461420809040
Aktivitetsnummer
j04817512000
Kontakt skolen for yderligere info
19. - 19. okt 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
17 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
19. oktober 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
63135104
Kviknummer
461420809041
Aktivitetsnummer
j04817512004
Kontakt skolen for yderligere info
16. - 16. nov 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
17 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
16. november 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
63135104
Kviknummer
461420809042
Aktivitetsnummer
j04817512005
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage