Ord og tal

Er ord og tal en udfordring for dig, eller har du problemer med at forstå det danske sprog? Vores kurser i ord og tal hjælper ordblinde, voksne og nydanskere med at blive bedre til at anvende ord, tal og det danske sprog.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

Deltagerne har et alment og specifikt fagsprog, der er tilstrækkeligt til at de kan nå målene i den arbejdsmarkedsuddannelse, som dansk som andetsprog skal supplere. Deltagerne kan kommunikere om værktøj, udstyr, materialer, arbejdsprocesser og andre forhold, der er centrale for de jobfunktioner, som uddannelsen sigter mod, at deltagerne kan varetage.

Når sproget er en hindring

Har du brug for et bedre og mere fagrettet dansk, og vil du gerne have arbejde indenfor flg. brancher:

  • Transport
  • Bygge
  • Gartneri
  • Rengøring

Så er dette helt sikkert noget for dig!
Hos AMU-Fyn har vi nogle af de mest erfarne, kreative og humørfyldte ildsjæle som undervisere.
De har flotte resultater bag sig og har undervist folk fra stort set hele verden.

Vil du høre mere?

Informationsmøde er afholdt.

Undervisningen vil foregå på:
AMU-Fyn
C.F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ.

Fagunderstøttende dansk som andetsprog har til formål at støtte tosprogede deltagere i at gennemføre arbejdsmarkedsuddannelse. Uddannelsen kan kun tilbydes sammen med anden arbejdsmarkedsuddannelse.
Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Kursus info

Kursusnummer
40137
Varighed
10 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.