Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

Deltagerne har et alment og specifikt fagsprog, der er tilstrækkeligt til at de kan nå målene i den arbejdsmarkedsuddannelse, som dansk som andetsprog skal supplere. Deltagerne kan kommunikere om værktøj, udstyr, materialer, arbejdsprocesser og andre forhold, der er centrale for de jobfunktioner, som uddannelsen sigter mod, at deltagerne kan varetage.

Når sproget er en hindring

Har du brug for et bedre og mere fagrettet dansk, og vil du gerne have arbejde indenfor flg. brancher:

  • Transport
  • Bygge
  • Gartneri
  • Rengøring

Så er dette helt sikkert noget for dig!
Hos AMU-Fyn har vi nogle af de mest erfarne, kreative og humørfyldte ildsjæle som undervisere.
De har flotte resultater bag sig og har undervist folk fra stort set hele verden.

Vil du høre mere?

Informationsmøde er afholdt.

Undervisningen vil foregå på:
AMU-Fyn
C.F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ.

Fagunderstøttende dansk som andetsprog har til formål at støtte tosprogede deltagere i at gennemføre arbejdsmarkedsuddannelse. Uddannelsen kan kun tilbydes sammen med anden arbejdsmarkedsuddannelse.
Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Kursus info

Kursusnummer
40137
Kontaktperson
Helle Martinussen ( hm@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135385
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk
Deltagerpris
3720 kr
Pris for ledige
14731 kr
Pris for højtuddannede
14731 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

12. aug - 22. nov 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
22. november 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Kontaktperson
Helle Martinussen
Email
Tlf
63135385
Kviknummer
461420723296
Aktivitetsnummer
t04013731906
Kontakt skolen for yderligere info

Info

Kursusnr
40137
Varighed
10 dage
Pris
kr. 1240

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål

Fagunderstøttende dansk som andetsprog har til formål at støtte tosprogede deltagere i at gennemføre arbejdsmarkedsuddannelse. Uddannelsen kan kun tilbydes sammen med anden arbejdsmarkedsuddannelse.

Indhold

Deltagerne har et alment og specifikt fagsprog, der er tilstrækkeligt til at de kan nå målene i den arbejdsmarkedsuddannelse, som dansk som andetsprog skal supplere. Deltagerne kan kommunikere om værktøj, udstyr, materialer, arbejdsprocesser og andre forhold, der er centrale for de jobfunktioner, som uddannelsen sigter mod, at deltagerne kan varetage.

Info

Kursusnr
45572
Varighed
20 dage
Pris
kr. 2480

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål

Deltagerne kan anvende dansk som andetsprog på et elementært niveau. De har kendskab til det mest centrale almene og specifikke fagsprog inden for et relevant fagområde. Målet er at kunne varetage relevante jobfunktioner.

Indhold

Deltagerne får et elementært kendskab til relevant alment og specifikt fagsprog, som de kan anvende til at forstå og tale om fagområdets mest centrale forhold, f.eks. materialer, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser. Deltagerne har et elementært kendskab til det danske sprogs grammatik og kan i nogen grad gøre brug af det i den faglige og almene kommunikation. Deltagerne har et elementært kendskab til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem og kan orientere sig i forhold til jobmuligheder og eventuel yderligere uddannelse.

x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage