Ord og tal

Er ord og tal en udfordring for dig, eller har du problemer med at forstå det danske sprog? Vores kurser i ord og tal hjælper ordblinde, voksne og nydanskere med at blive bedre til at anvende ord, tal og det danske sprog.

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

Deltagerne har et godt kendskab til alment og specifikt fagsprog og behersker i store træk anvendelsen deraf i forbindelse med fagområdet. De kan kommunikere om f.eks. materialer, maskiner/udstyr og arbejdsprocesser, og de kan kommunikere i praktiske samarbejdssituationer. Deltagerne har et bredt kendskab til det danske arbejdsmarked og og uddannelsessytem og kan selv tilegne sig viden om f. eks. videreuddannelsesmuligheder.
Deltagerne behersker i vid udstrækning dansk som andetsprog til almen og faglig kommunikation. De kan med rimelig sikkerhed anvende den mundtlige og skriftlige kommunikation, der er nødvendig i forhold til at varetage relevante jobfunktioner.
Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, om arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Kursus info

Kursusnummer
45574
Varighed
40 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.