Ord og tal

Er ord og tal en udfordring for dig, eller har du problemer med at forstå det danske sprog? Vores kurser i ord og tal hjælper ordblinde, voksne og nydanskere med at blive bedre til at anvende ord, tal og det danske sprog.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

Deltagerne har et godt kendskab til alment og specifikt fagsprog og behersker i store træk anvendelsen deraf i forbindelse med fagområdet. De kan kommunikere om f.eks. materialer, maskiner/udstyr og arbejdsprocesser, og de kan kommunikere i praktiske samarbejdssituationer. Deltagerne har et bredt kendskab til det danske arbejdsmarked og og uddannelsessytem og kan selv tilegne sig viden om f. eks. videreuddannelsesmuligheder.
Deltagerne behersker i vid udstrækning dansk som andetsprog til almen og faglig kommunikation. De kan med rimelig sikkerhed anvende den mundtlige og skriftlige kommunikation, der er nødvendig i forhold til at varetage relevante jobfunktioner.
Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, om arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Kursus info

Kursusnummer
45574
Varighed
40 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.