Ord og tal

Er ord og tal en udfordring for dig, eller har du problemer med at forstå det danske sprog? Vores kurser i ord og tal hjælper ordblinde, voksne og nydanskere med at blive bedre til at anvende ord, tal og det danske sprog.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Dansk som andetsprog for F/I, basis

Deltagerne får et elementært kendskab til relevant alment og specifikt fagsprog, som de kan anvende til at forstå og tale om fagområdets mest centrale forhold, f.eks. materialer, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser. Deltagerne har et elementært kendskab til det danske sprogs grammatik og kan i nogen grad gøre brug af det i den faglige og almene kommunikation. Deltagerne har et elementært kendskab til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem og kan orientere sig i forhold til jobmuligheder og eventuel yderligere uddannelse.
Deltagerne kan anvende dansk som andetsprog på et elementært niveau. De har kendskab til det mest centrale almene og specifikke fagsprog inden for et relevant fagområde. Målet er at kunne varetage relevante jobfunktioner.
Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Kursus info

Kursusnummer
45572
Varighed
40 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.