Ord og tal

Er ord og tal en udfordring for dig, eller har du problemer med at forstå det danske sprog? Vores kurser i ord og tal hjælper ordblinde, voksne og nydanskere med at blive bedre til at anvende ord, tal og det danske sprog.

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

Deltagerne har et relativt godt kendskab til relevant alment og specifikt fagsprog og kan anvende det til at forstå og kommunikere mundtligt og skriftligt om fagområdets centrale begreber, fx materialer, maskiner, udstyr og processer. Deltagerne har et relativt godt kendskab til det danske sprogs grammatik og kan gøre brug heraf i den faglige og almene kommunikation. Deltagerne har et alment kendskab til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem.
Efter uddannelsen kan deltagerne anvende dansk som andetsprog til almen kommunikation. De kan anvende væsentlige sproglige områder inden for alment og specifikt fagsprog med henblik på at kunne varetage relevante jobfunktioner.
Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Kursus info

Kursusnummer
45573
Varighed
40 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.