Kordegne

Kurser for kordegne

Kordegne

Obligatoriske kurser for kordegne

AMU-Fyn udbyder sammen med Kirkeministeriet, Danmarks Kordegneforening og Landsforeningen af menighedsråd kurser, der er målrettet mod en kirkefunktionærs opgaver inden for den del af jobbet, der har med det daglige administrationsarbejde at gøre.

De obligatoriske kurser for kordegne er:

Personregistrering - baggrund og praksis [Tilmeld]

God forvaltningsskik og administrativ praksis  [Tilmeld]

Sekretær for menighedsrådet [Tilmeld]

(kurset erstatter "Betjening af menighedsrådet")

Kirketjeneste for kordegne [Tilmeld]

Kurset er sammensat af nedenstående 3 mål. Se detaljer for hvert fag ved at klikke på "INFO" og "DETALJER PÅ FAG"  tilmeldingssiden.   

  • Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger
  • Medvirken til gudstjeneste/kirkelige handlinger
  • Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde

Samarbejde, kommunikation og faglig etik

(kontakt LEVA+ for yderligere information, tlf. 26934943, kontakt@levaplus.dk, www.levaplus.yolasite.com)

Kontakt

Elsebeth Høyer

Kursussekretær

eh@amu-fyn.dk

Tlf.: 63 13 51 05

Brochurer

Kordegn - obl. uddannelse 2018 - 20

Uddannelsestilbud kirkefunktionærer efterudd.

Sekretær for menighedsrådet

God forvaltningsskik og administrativ praksis