Gravere

Gravere

Obligatoriske kurser for gravere

Der er reserveret indkvartering på Danhostel i Svendborg til kursister på nedenstående kurser:

Kirketjeneste for kirketjener/graver [Tilmeld]

Kurset er sammensat af 4 mål. Se detaljer for hvert fag ved at klikke på "INFO" og "DETALJER PÅ FAG"  tilmeldingssiden. 

  • Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger, 2 dage
  • Medvirken til gudstjeneste/kirkelige handlinger, 4 dage
  • Tilsyn med kirkebygninger og inventar, 2 dage
  • Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde, 2 dage

Samarbejde kommunikation og faglig etik

(kontakt LEVA+ for yderligere information, tlf. 26934943, kontakt@levaplus.dk, www.levaplus.yolasite.com)

Kirkens rengøring, teknik og vedligehold [Tilmeld]

Kurset er sammensat af 2 mål. Se detaljer for hvert fag ved at klikke på "INFO" og "DETALJER PÅ FAG"  tilmeldingssiden.

  • Manuel betjening af kirkens tekniske installationer, 3 dage
  • Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar, 2 dage

Procedure og praktiske forhold ved dødsfald [Tilmeld]

Præventiv konservering af kirkens udstyr [Tilmeld]

Kontakt AMU-Fyn for yderligere oplysninger og hjælp til tilmelding:

På AMU-Fyns hjemmeside eller kontakt ring tlf. 66 13 66 70.

Kontakt

Elsebeth Høyer

Kursussekretær

eh@amu-fyn.dk

Tlf.: 63 13 51 05

Brochurer

Graver - obl. uddannelse 2018-20

Gravermedhjælper - obl. uddannelse 2018-20

Uddannelsestilbud kirkefunktionærer efterudd.

Kirketjeneste

Kirkens rengøring, teknik og vedligeholdelse

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald

Præventiv konservering af kirkens udstyr