Gravere

Kommende AMU Kurser i Gravere

Gravere

Obligatoriske kurser for gravere

Der er reserveret indkvartering på Danhostel i Svendborg til kursister på nedenstående kurser:

Kirketjeneste for kirketjener/graver [Tilmeld]

Kurset er sammensat af 4 mål. Se detaljer for hvert fag ved at klikke på "INFO" og "DETALJER PÅ FAG"  tilmeldingssiden. 

  • Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger, 2 dage
  • Medvirken til gudstjeneste/kirkelige handlinger, 4 dage
  • Tilsyn med kirkebygninger og inventar, 2 dage
  • Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde, 2 dage

Samarbejde kommunikation og faglig etik

(kontakt LEVA+ for yderligere information, tlf. 26934943, kontakt@levaplus.dk, www.levaplus.yolasite.com)

Kirkens rengøring, teknik og vedligehold [Tilmeld]

Kurset er sammensat af 2 mål. Se detaljer for hvert fag ved at klikke på "INFO" og "DETALJER PÅ FAG"  tilmeldingssiden.

  • Manuel betjening af kirkens tekniske installationer, 3 dage
  • Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar, 2 dage

Procedure og praktiske forhold ved dødsfald [Tilmeld]

Præventiv konservering af kirkens udstyr [Tilmeld]

Kontakt AMU-Fyn for yderligere oplysninger og hjælp til tilmelding:

På AMU-Fyns hjemmeside eller kontakt ring tlf. 66 13 66 70.

Kontakt

Elsebeth Høyer

Kursussekretær

eh@amu-fyn.dk

Tlf.: 63 13 51 05

Elsebeth Høyer

Brochurer

Graver - obl. uddannelse efterår 2019-2021

Uddannelsestilbud Graver obligatorisk

Gravermedhjælper - obl. uddannelse efterår 2019 - 2021

Uddannelsestilbud Gravermedhjælpere uddannelsestilbud

Uddannelsestilbud kirkefunktionærer efterudd.

Uddannelsestilbud kirkefunktionærer efteruddannelse

Kirketjeneste

Kirketjeneste 13121019.pdf

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald 13131019.pdf

Præventiv konservering af kirkens udstyr

Præventiv konservering af kirkens udstyr 13191019.pdf

Kirkens rengøring, teknik og vedligeholdelse

Kirkens rengøring, teknik og vedligehold

Specialrengøring i kirke og bygninger

Praktisk rengøring i kirken