Forløb for kirkefunktionærer

Forløb for kirkefunktionærer

Elsebeth Høyer

Kursussekretær

eh@amu-fyn.dk

Tlf.: 63 13 51 05

Elsebeth Høyer

Kurser uden oprettede hold

Kontakt skolen på tlf. 66 13 66 70 for yderligere oplysninger..