Fagpakke 7

Bliv en bedre sekretær for menighedsrådet

Deltageren får kendskab til administrative love o.l. omkring folkekirken:

  • personalelove
  • menighedsrådsvalgsloven
  • love og cirkulærer om folkekirkens bygninger
  • præsentationsteknik – PowerPoint
  • bedre tekstbehandling og dens smutveje
  • god notat- og referatteknik

Du kan læse mere om fagpakkerne i brochuren nedenfor. Du har også mulighed for at kontakt faglærer Inger Merete Pedersen mobil 29674727 og høre mere.

Tilmeld dig på nedenstående links:

Sekretær for menighedsrådet 2

Anvendelse af præsentationsprogrammer

Effektiv anvendelse af tekstbehandling

Referat- og notatteknik